Baskertecken


Generalspersoner m/02

 

FN FN FN
Det finns en mängd olika varianter, här är det första längst till vänster, det användes även som hattmärke. Nytt utförande i bronsfärg kom på 50-talet och 2000-talsvarianten i helblank guld.

 

FJS m/53 Brons FJS m/53 Mattguld FJS m/60

 

Specialförband m/14 Provmärke.
(Lånad bild.

 

Infanteriet m/02
Bars egentligen bara på I5, I19 använde det inte i praktiken.

 

I1 m/74 42mm LG m/02

 

I22 m/60

 

Artilleriet m/02

 

Luftvärnet m/02

 

Ingenjör m/02

 

Signal m/02

 

Träng m/02

 

Pansar m/60

 

K1 m/74 42mm K1 m/96 LG m/02

 

K3 m/78

 

K4 m/60 K4 m/60
Det vänstra märket är den första varianten utan brytpinnar.

 

SkyddC m/02 SkyddC m/02
Det vänstra märket är den första varianten i mattare metall.

 

UndS m/87 UndSäkC m/94 UndSäkC m/05

 

Arméflyget m/82 HkpFlj m/99

 

GJ m/94

 

MusikC m/90 Anställd personal MusikC m/90 Värnpliktig personal
De första silvermärkena var spraymålade guldmärken.

 

SLK m/60 SLK
Det vänstra märket användes på den gamla baskermössan, det högra till föreningsdräkten.

 

Flygvapnet m/05

 

FBJS m/87

 

KA1 m/92 Stort KA1 / Amf1 m/92 (m/94)

 

KA2 m/92

 

KA3 m/92

 

KA4 / Amf4 m/92

 

KA5 m/92

 

KJS m/60 KJS m/60 (A-dyk) KJS m/60 (Båtf)
Attackdykarna böjde in benen med en 7,62mm kula i mellan, båtförare böjde ut benen, inget av sätten är reglementerat.

 

Amfibie m/01

 

Utlandsstyrkan m/95

 

Armén m/02

 


Diverse märken som har använts tillfälligt eller på prov.

Amfibiebataljonen
Egentligen truppslagstecken för Kustartilleriet m/60. Man bar även mössgalon m/60 med tillhörande knapp och krokard för befäl.

 

Pansartrupperna
Egentligen truppslagstecken för pansartrupperna m/39-60. I den gamla vadderade baskern bar man även mössgalon m/60 med tillhörande knapp och krokard för befäl och nationalitetstecken m/41 för vpl.

 

Utlandsstyrkan
Egentligen förbandstecken för K3 och I3 m/60

 

Marinbassäkerhetsförbandet
Var föreslagen en vit basker men det blev en hatt i stället utan märke. De få märken som tillverkades användes då som tjänstgöringstecken.

 

FN FN FN
Tidvis har det burits olika tygmärken i baskern hos svenskar i FN-tjänst. Här är några exempel.

 

T2
Väntan på baskermärken kan bli lång, förbandstecken m/94 för T2 bars av T2 vid högvakt strax innan baskermärke Träng m/02 kom. (I5 gick snäppet längre och beställde till sitt livkompani en uppsättning märken av Infanteri m/02 innan dessa var godkända till sin högvakt).

 

Hemvärnet
Tjänsteårstecken m/50 Guld för hemvärnet användes av Hv ur Södra skånska gruppen vid högvakt innan baskermärke Armén m/02 blev godkänt.

 

F4
Mössmärke m/87 bars i stället för baskertecken Flygvapnet m/05 av den personal på bevakningen som civilanställdes när flottiljen lades ned.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/