Ex libris

Litteratur jag inte vill klara mig utan!

Titel Författare Utgivningsår
Arméflygets historia Per-Anders Lundström 1997
Arméns fallskärmsjägarskola del 1:1952-1991 sidorna 247-251 Stiftelsen Fallskärmsjägarskolans historia 1992
Arméns förband, skolor och staber Björn Holmberg 1993
Arméns uniformer genom tiderna Samlarförbundet Nordstjärnan 1977
Arméns uniformsutredning 1958 (Uniform m/ny, förslag till uniformsbestämmelser) FM 1958-1959
Artilleriets uniformer Tore Karlsson 1992
Att flyga är att leva Gösta Norrbohm & Bertil Skogsberg 1975
Bestämmelser angående flygvapnets uniform M/30 och i densamma ingående modeller till uniformspersedlar m. m. FM 1931
Bestämmelser angående flygvapnets uniform M/30 och i densamma ingående modeller till uniformspersedlar m. m. FM 1938
Bestämmelser angående svenska röda korsets tjänstedräkter Överstyrelsen för svenska röda korset 1948
Bestämmelser angående tjänstedräkter för rödakorspersonalen Överstyrelsen för svenska röda korset 1941
Bestämmelser rörande tjänstedräkt för de frivilliga manliga sjukvårdstrupperna Överstyrelsen för svenska röda korset 1925
Dräkt och uniform Erik Bellander 1973
En uniformskavalkad genom 40 hemvärnsår Eksjö museum, kulturnämnden & I12s museum 1980
Fasta anropssignaler för armén, FAL-A  FM Diverse
Finland at war  Sven A.G Kjellström 1999
Flygarnas vingar Rolf Westerberg & Ingemar Nilsson 2001
Flygvapennytt nummer 1 1963 sidorna 14-19 FM 1963
Flygvapnets olika förbandstecken i tyg och som dekal Okänt Okänt
Från Karl Knutsson till Kristina Svenska fälttecken och beklädnad från senmedeltid till trettioåriga kriget Lars-Eric Höglund 2012
Försvarets traditioner med översiktlig historik sedan 1500-talet Försvarets traditionsnämnd 2012
Försvarets uniformer 1944 FM 1944
Försvarsmaktens föreskrifter om utmärkelsetecken till uniform FFS 1996:14 FM 1996
Försöksemblemer 1903-1970 Wilhelm Wahrenberg 1985
Gardeskompaniernas nummer, symboler och historia Okänt Okänt
Gustav III:s armé Martin Markelius 2020
Handbok i uniformskännedom -Vem är vem i uniform? Sven Linder 1959
Hemvärnet 1951 / Utdrag ur HvF, uniformsregler, förtjänstmedaljer, tjänsteårstecken Samlarförbundet Nordstjärnan Okänt
Heraldiska vapen inom det svenska försvaret Christian Braunstein  2006
Karlbergs musikkår - Anvisningar för vår uniform FM 2006
Karolinska uniformer och munderingar åren 1700-1721 samt vissa handgrepp och exercis Anders Larsson 2022
Knäpp knappen! Om svenska arméns uniformsknappar Adam Leismark 2008
Knäpp knappen! Om svenska arméns uniformsknappar (Andra utökade upplagan) Adam Leismark 2022
Kompanimärken inom svenska armén Tore Karlsson 1970
Lottaemblemet / bakgrund, innebörd och användning Leif Törnqvist 1990
Luftens dirigenter Bjarne Darwall 2004
Materielkatalog pärm 4 M7779-603010 FM 1997
Militärkalendern 1918 FM 1918
Minnesbok om Fältposten 1631-2009 Postmuseum 2010
Mössemblem & bröstemblem för nordiskt civil- & militärflyg Mats Rosén 1988
Namnchiffer Okänt Okänt
Något om knappens historia i Sverige Otto Helander 2003
Något om svenska marina uniformer Wilhelm Wahrenberg 1982
Pansartrupperna 1942-1992 sidorna 269-281 av Jan von Know Bo Kjellander 1992
Regelboken nationellt skytte Frivilliga skytterörelsen 2003
Reglemente Uniformsbestämmelser 2015 v0 Unibest FM FM2014-2132:19 FM 2015
Reglemente Uniformsbestämmelser 2015 v1.0 Unibest FM FM2014-2132:21 FM 2016
Reglemente Uniformsbestämmelser 2015 v2.0 R Unibest FM2014-2132:23 FM 2018
Reglemente Uniformsbestämmelser 2015 v3.0 R Unibest FM2014-2132:25 FM 2019
Skånska kriget 1675-79 Fanor och uniformer Lars-Eric Höglund 1999
Soldatinstruktion för Infanteriet 1939 FM 1939
Soldatinstruktion för Infanteriet 1942 FM 1942
Stora nordiska kriget 1700-1721 Fanor och uniformer Lars-Eric Höglund & Åke Sallnäs 2000
Stora nordiska kriget 1700-1721, II. Danmark/Norge, Holstein-Gottorp och supplement till del 1. Lars-Eric Höglund & Åke Sallnäs 2003
Svensk flyghistorisk tidskrift nummer 3 2008 sidorna 50-54 Svensk flyghistorisk förening 2008
Svenska arméns "M/39" Jan Wiberg 2008
Svenska arméns "M/52" Jan Wiberg 2008
Svenska arméns munderingar 1680-1905, tredje häftet Einar von Strokirch 1911-1912
Svenska arméns nummerknappar -burna av manskap, underofficerare och officerare vid infanteriet under åren 1816-1893 Adam Leismark 2000
Svenska arméns och flottans officers och civilmilitära uniformer jemte gradbeteckningar samt arméns och flottans indelning, förläggning och styrka Gustaf Engelhart 1886
Svenska arméns regementen Carl Herlitz / Militärlitteraturföreningen 1967
Svenska arméns rulla 1904 FM 1904
Svenska arméns rulla 1910 FM 1910
Svenska arméns rulla 1912 FM 1912
Svenska arméns uniformer 1875-2000 Simon Olsson 2011
Svenska arméns uniformer del 1 - Kavalleriet Christian Braunstein  2013
Svenska arméns uniformer del 2 - Infanteriet Christian Braunstein  2013
Svenska arméns uniformer del 3 - Artilleriet, övriga truppslag och 1900-talets enhetsuniformer Christian Braunstein  2013
Svenska flygbaser Lennart Andersson 2008
Svenska flygvingar under 100 år Anders Skötte 2019
Svenska flygvapnets förband och skolor under 1900-talet Christian Braunstein  2005
Svenska försvarets knappar Åke Eklöf, Bert Somreus & Wilhelm Wahrenberg 1970-tal
Svenska försvarets knappar genom tiderna Åke Eklöf, Bert Somreus & Wilhelm Wahrenberg 1976
Svenska försvarets knappar genom tiderna 3:e upplagan med norska försvarets knappar och svenska civilstatliga knappar Åke Eklöf, Bert Somreus & Wilhelm Wahrenberg 1999
Svenska försvarets tilläggstecken Del 1 armén Mats Nässert 1996
Svenska försvarsmaktens krigs- & fredsförbandstecken av tyg del1 arméförband volym 1 Roger Lindewall & Erling Glantz 1996
Svenska försvarsmaktens krigs- & fredsförbandstecken av tyg del1 arméförband volym 2 Roger Lindewall & Erling Glantz 1996
Svenska försvarsmaktens mössmärken Wilhelm Wahrenberg 1977
Svenska militära huvudbonader 1795-1945 vol.1 Anders Skötte 2020
Svenska militära huvudbonader Hjälmar 1917-1945 vol.2 Anders Skötte 2022
Svenska uniformer Svensk skrädderitidning 1920
Svenska uniformer Svensk skrädderitidning 1940
Svenskt militärflyg idag Rare aviation publishers Okänt
Sveriges arméförband under 1900-talet Christian Braunstein  2003
Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet Sune Birke & Christian Braunstein  2011
Sveriges unglottor - Handbok FM 1970-78
Tjänstemeddelanden för försvarsmakten 1995 / Heraldiska vapen för förvarsmakten TFG950009 FM 1995
Tjänstemeddelanden för försvarsmakten 2001 / Förvarsmaktens heraldiska vapen & valspråk TFG01004 FM 2001
Tjänstetecken på försvarsmaktens uniformer fr.o.m. 2007-04-04 HKV 14 515:64315 FM 2006
Uniform Armémuseum 2010
Uniformen berättar - Från karoliner till kamoflage Mikael Hoffsten 2020
Uniformer, tjänstetecken m.m. för flygvapnets avtalspersonal FM 1987
Uniformsbestämmelser 2009 v1.0 Unibest FM M7739-350014 FM 2009
Uniformsbestämmelser 2009 v1.2 Unibest FM M7739-350014 FM 2009
Uniformsbestämmelser 2009 v1.3 Unibest FM M7739-350014 FM 2010
Uniformsbestämmelser 2009 v1.4 Unibest FM M7739-350014 FM 2011
Uniformsbestämmelser 2009 v1.5 Unibest FM M7739-350014 FM 2012
Uniformsbestämmelser för armén 1946 Kdochs nr 2302/1946, GO 2301/1946, AO 400/1946 FM 1946
Uniformsbestämmelser för armén 1962 Uni A FM 1962
Uniformsbestämmelser för armén Provisoriska 1960 Uni A Prov FM 1960
Uniformsbestämmelser för flottan 1975 Uni FL M7740-302102 FM 1975
Uniformsbestämmelser för flygvapnet 1951 UniF FM 1952
Uniformsbestämmelser för flygvapnet 1958 UniF Provisorisk utgåva FM 1958
Uniformsbestämmelser för flygvapnet 1966 UniF Provisorisk utgåva FM 1966
Uniformsbestämmelser för flygvapnet 1974 UniF M7740-500032 FM 1974
Uniformsbestämmelser för flygvapnet 1977 UniF M7740-500033 FM 1977
Uniformsbestämmelser för kustartilleriet 1983 UniKA M7740-352103 FM 1983
Uniformsdetaljer, en samlares minnesanteckningar Tore Karlsson 1995
Uniformsreglemente för armén 1977 Uni A M7750-104012 FM 1977
Uniformsreglemente för armén 1987 UniR A M7750-104013 FM 1987
Uniformsreglemente för armén 1993 UniR A M7740-100101 FM 1993
Uniformsreglemente för armén avseende m/ä- uniformer 1994 UniR A m/ä M7740-100141 FM 1994
Uniformsreglemente för flottan 1986 UniR FL M7740-302103 FM 1986
Uniformsreglemente för flygvapnet 1986 UniR FV M7740-500034 Provisorisk utgåva FM 1986
Uniformsreglemente för flygvapnet 1990 UniR FV M7740-500034 FM 1990
Uniformsreglemente för försvarsmakten / utmärkelser UniR FM Utmärkelser 1996 M7756-780071 FM 1996
Uniformsreglemente för försvarsmakten 1999 UniR FM M7756-770001 FM 1999
Uniformsreglemente för försvarsmakten 2002 Förhandsutgåva UniR FM FM 2002
Uniformsreglemente för försvarsmakten 2003 Förhandsutgåva UniR FM M7756-770002 FM 2002
Uniformsreglemente för försvarsmakten 2003 UniR FM M7756-770002 FM 2003
Uniformsreglemente för försvarsmakten vid internationell tjänstgöring 1996 UniR FM Int M7756-780051 FM 1996
Uniformsreglemente för marinen 1989 Provisorisk UniR M 1989 CM 1989-07-03 Bas-Uh 804:61421 FM 1989
Uniformsreglemente för marinen 1990 UniR M M7740-302112 FM 1991
Uniformstraditioner Hans von Schreeb 1966
Utlandsstyrkan i fredens tjänst - (Band 1 1948-2006) - Försvarsmaktens internationella insatser FM 2006
Utlandsstyrkan i fredens tjänst - Band 2 2006-2016 - Försvarsmaktens internationella insatser M7739-356105 FM 2016
Utmärkelsetecken på militära uniformer Christian Braunstein  2007
Utmärkelsetecken till uniform / riktlinjer och faktaunderlag 1991 M7740-7050001 FM 1991
Vår första fältmässiga arméuniform Jan von Know Okänt
Våra uniformsknappars ursprung - Ett forskningsbidrag Carl-Olof Enhagen 1996
Örlogsfartyg Gustaf von Hofsten & Jan Waernberg 2004
Örlogsflottans manskap och dess  beklädnad de första 250 åren Sixten Svensson 1998
Örlogsflottans personal och beklädnad 1778-1801 Sixten Svensson 1997
Östergötlands flyghistoriska sällskap meddelande nummer 3 2007 sidorna 7-10 Östergötlands flyghistoriska sällskap 2007

info@uniformsdetaljer.com