Facktecken flygvapnet m/30-51

 

Att märket tillhör flygvapnet är säkert, men vad är det??

 

Tyghantverkare m/30. (Flygplansmästare) Vapenhantverkare m/30.    (Vapenmästare) Verkmästare m/30. Signalhantverkare m/37. (Signalmästare) Torpedmästare m/42.

 

MÄRKET SAKNAS TYVÄRR I MIN SAMLING!
Musikunderofficer m/42.(Musikmästare) Förrådsförvaltare m/43. Flygstationsmästare m/43. Flottiljkassör m/43.

 

Brandmästare.                      (Civila märken som bars av de första anställda brandmästarna)

 

Flygförare. Flygförare.

 

Navigatör. Navigatör.

 

Flottiljpolis. Flottiljpolis.

 

Stridsledning. Stridsledning.

 

Trupputbildare. Trupputbildare.

 

Signalist. Signalist.

 

Sjukvårdare. Sjukvårdare.

 

Verkmästare. Verkmästare.

 

Elektromäsatre. Elektromästare.

 

Materialmästare. Materialmästare.

 

Vapenmästare. Vapenmästare.

 

Flygplansmästare. Flygplansmästare.

 

Musiker. Musiker.

 

 

MÄRKET SAKNAS TYVÄRR I MIN SAMLING!

 

Förrådsvaktmästare.

 

http://www.uniformsdetaljer.com/