Knappar

 

Generalitetet & Generalstabskåren

Arméingenjör-, Intendentur-, Tygtekniska- & Väg och Vattenbyggnadskåren

Armén och i Armén kvarstående officerare

Arméns generella manskaps- och sergeantknappar

Artilleriet och Luftvärnet

Auditör, Krigsdomare & Krigsfiskal

Landstormen, Frivilligorganisationer & Försvarets fabriksverk

Marinen

Musikpersonal

Stockholms stads militarkår & Stockholms stads borgerskaps militärkårer

Sveriges frivilliga motorbåtskår

Totalförsvarets skyddscentrum

Trängtrupperna

Flottan

Flottans manskapsknappar

Flygvapnet och Helikopterflottiljen (Arméflyget)

Fortifikationskåren, Ingenjör- & Signaltrupperna

Fältlakare, Tandlakare & Veterinär

Utlandsfrivilliga med Danska brigaden & Norska polistrupperna

Äldre knappar utan fast anknytning

 

Blekinge bataljon

Bohusläns regemente

Dalregementet

Gotlands regemente

Göta- & Svea livgarde, Livgardet samt Livgrenadjärregementena

Hallands bataljon

Hallands regemente (Västgöta-Dals regemente)

Hälsinge regemente

Jämtlands fältjägarregemente och Norrlands dragonregemente

Jönköpings regemente

Karlskrona artillerikår

Kalmar regemente

Kronobergs regemente

Lapplands jägarregemente

Livgardet, Svea- & Göta livgarde samt Livgrenadjärregementena

Livgardet till häst (Livgardets dragoner) och Livregementets dragoner

Livregementets grenadjärer

Livregementets husarer

Norra skånska regementet

Norrbottens pansarbataljon

Norrbottens regemente

Norrlands dragonregemente och Jämtlands fältjägarregemente

Närkes regemente

Sjöartilleriregementet & Marinregementet

Skaraborgs regemente

Skånska dragonregementet

Smålands grenadjärkår/Karlskrona grenadjärregemente och Vaxholms grenadjärregemente

Svea- & Göta livgarde, Livgardet samt Livgrenadjärregementena

Södermanlands regemente

Södra skånska regementet

Upplands regemente

Värmlands fältjägarkår

Värmlands regemente

Västerbottens regemente

Västernorrlands regemente

Västgöta regemente

Västgöta-Dals regemente (Hallands regemente)

Västmanlands regemente

Älvsborgs regemente

 

http://www.uniformsdetaljer.com/