Kompanimärken m/51-60

Från vänster:

Gul botten med guldsiffror = Infanteriförband.

Mörkröd botten med guldsiffror = Artilleri- och Kustartilleriförband. (Kustartilleriet bar dessa som förbandstecken, KA1 bar en etta, KA2 bar en tvåa osv.)

Ljusröd botten med guldsiffror = Luftvärnsförband.

Svart botten med guldsiffror = Ingenjörförband.

Grön botten med guldsiffror = Signalförband.

Blå botten med guldsiffror = Trängförband.

Gul botten med mörkblå siffror = Pansarförband.

Vit botten med guldsiffror = Kavalleriförband. (Vissa kavalleriförband bar halmkrans runt märket).

 

http://www.uniformsdetaljer.com/