Marinen, Mössband.

Jag har försökt enbart redovisa fartygen en gång under respektive namn med utgångspunkt från de mössband jag vet finns framtagna, finns inte fartyget upptaget så vet jag därmed inte heller om mössband finns.

Att åldersbestämma mössband i detalj är svårt och jag har tvingas till några olika generella kategorier, en beskrivning finns här: Länk

http://www.uniformsdetaljer.com/