Tygmärken Helikopterförband.


2.helikopterskvadronen. (Avvecklad 2005). (Tidigare 1.helikopterdivisionen / 11.helikopterdivisionen / 2.helikopterbataljonen).

1.helikopterdivisionen. Hjälmdekal.

 

11.helikopterdivisionen.

 

11.helikopterdivisionen. Hjälmdekal.

 

11.helikopterdivisionen.

 

11.helikopterdivisionen. Hjälmdekaler.

 

Tekniska enheten Berga.

 

2.helikopterbataljonen. Hjälmdekal.

 

Ett skämtmärke för att visa rivaliteten mellan Berga & Malmen.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/