Tygmärken Helikopterförband.


3.helikopterskvadron. (Tidigare 2.helikopterdivisionen / 12.helikopterdivisionen / 3.helikopterbataljonen / 5.helikopterskvadron).

3.helikopterskvadron.

 

2.helikopterdivisionen.

 

2.helikopterdivisionen. 2.helikopterdivisionen. Hjälmdekal. 12.helikopterdivisionen. Hjälmdekal.

 

2.helikopterdivisionen. Hjälmdekal.

 

12.helikopterdivisionen.

 

12.helikopterdivisionen. Hjälmdekal.

 

Markförsvarskompaniet.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/