Hem / Tygmärken / Armén / Infanteriet


Livgardet LG med Svea livgarde I1/Fo44, Livgardesbrigaden IB1 (MekIB1)
(Inklusive andra under viss tid ingående enheter så som: Försvarsmaktens militärpolisenhet FM MPE, Försvarsmusiken FöMus, Försvarets internationella centrum SWEDINT och Internationella utbildningseneheten IntUtbE)

Värmlands regemente I2/Fo52 med Värmlandsbrigaden IB2

Livregementetes grenadjärer I3/Fo51 med Närkebrigaden IB33

Livgrenadjärregementet I4/Fo41 med Livgrendjärbrigaden IB4

Jämtlands fältjägarregemente I5/Fo22 med Fältjägarbrigaden NB5

Kronobergs regemente I11/Fo16

Smålands regemente I12 med Norra Smålands regemente I12/Fo17 och Smålandsbrigaden IB12 samt Kalmarbrigaden IB42

Dalregementet I13 med Dalabrigaden NB13 och Kopparbergsbrigaden IB43

Hälsinge regemente I14/Fo21 med Gästrikebrigaden IB14 och Hälsingebrigaden IB44

Älvsborgs regemente I15/Fo34 med Älvsborgsbrigaden IB15 (IB45)

Hallands regemente I16/Fo31 med Hallandsbrigaden IB16 (IB46)

Bohusläns regemente I17 med Göteborgsbrigaden IB47

Norrbottens regemente I19/Fo63 med Norrbottensbrigaden MekB19 (NB19) och Norrbottens pansarbataljon P5
(Inklusive andra under viss tid ingående enheter så som: Tredje brigaden 3.brigaden, Försvarsmaktens vinterenhet FMVE och Arméns jägarbataljon AJB)

Västerbottens regemente I20/Fo61 med Lapplandsbrigaden NB20 (NB50)

Västernorrlands regemente I21/Fo23 med Ångermanlandsbrigaden NB21 och Jämtlands fältjägarkår JFK

Lapplands jägarregemente I22/Fo66 med Armens jägarskola JS

Norrbottens gränsjägare GJ67 med Kalix försvarsområde Fo67


www.uniformsdetaljer.com

info@uniformsdetaljer.com