Tygmärken Mellersta militärregionen med hemvärnsbataljoner & utbildningsgrupper.

Äldre märken från hemvärnet och regionknutna frivilligorganisationsmärken hittar du här:
Dalregementsgruppen med Fo53
Gävleborgsgruppen med Fo21
Upplands- & Västmanlandsgruppen med Fo47 & Fo48
Livgardesgruppen & Södertörnsgruppen med Fo44
Södermanlandsgruppen med Fo43

Övriga frivilligorganisationsmärken finns under: Frivilligorganisationer


Mellersta militärregionen, MR M.

 

Utbildningsgrupper

Dalregementsgruppen. Gävleborgsgruppen Livgardesgruppen.

Södermanlandsgruppens märke saknas tyvärr i min samling!

Södermanlandsgruppen. Södertörnsgruppen. Upplands- & Västmanlandsgruppen.

 

Hemvärnsbataljoner

17.hemvärnsbataljon.

 

171.insatskompani. Gagnefs kompani.

1711.insatspluton. 1713.insatspluton.

 

172.insatskompani. Gustafs kompani.

1721.insatspluton. 1722.insatspluton. 1723.insatspluton.

 

173.bevakningskompani. Orsa kompani.

173.bevakningskompani.

 

176.kompani. Leksands kompani.

176.pionjärpluton.

 

18.hemvärnsbataljon.

 

21.hemvärnsbataljon. 21.hemvärnsbataljon.

 

22.hemvärnsbataljon. 22.hemvärnsbataljon.

 

23.hemvärnsbataljon. 23.hemvärnsbataljon.

 

231.insatskompani.
Södra Roslags kompani.

 

232.insatskompani. Arlanda kompani.

 

24.hemvärnsbataljon.

 

242.insatskompani. Birger Jarl kompani.

 

25.hemvärnsbataljon. 25.hemvärnsbataljon.

 

26.hemvärnsbataljon. 26.hemvärnsbataljon.

 

27.hemvärnsbataljon.

 

271.insatskompani. Stab- & trosstroppen.

 

272.insatskompani. Öster Rekarne kompani.

 

28.hemvärnsbataljon.

 

29.hemvärnsbataljon.

 

291.insatskompani.

http://www.uniformsdetaljer.com/