Tygmärken Södra militärregionen med hemvärnsbataljoner & utbildningsgrupper.

Äldre märken från hemvärnet och regionknutna frivilligorganisationsmärken hittar du här:
Livgrenadjärgruppen med Fo41 (Linköpingsgruppen & Motalagruppen)
Norra Smålandsgruppen med Fo17
Kalmar- & Kronobergsgruppen med Fo16 & Fo18
Blekingegruppen med Fo15
Skånska gruppen med Fo11 & 14 (Södra skånska gruppen & Skånska dragongruppen)

Övriga frivilligorganisationsmärken finns under: Frivilligorganisationer


Södra militärregionen, MR S.

 

Hemvärnsbataljoner

30.hemvärnsbataljon.
1:a livgrenadjärbataljon.
30.hemvärnsbataljon.
1:a livgrenadjärbataljon.

 

311.insatskompani.

 

31.hemvärnsbataljon.
2:a livgrenadjärbataljon.

 

33.hemvärnsbataljon.

 

34.hemvärnsbataljon.

 

35.hemvärnsbataljon.

 

36.hemvärnsbataljon.
Blekinge västra bataljon.
36.hemvärnsbataljon.
Blekinge västra bataljon.

 

37.hemvärnsbataljon.
Blekinge östra bataljon.
37.hemvärnsbataljon.
Blekinge östra bataljon.

 

371.insatskompani.

 

46.hemvärnsbataljon.
Södra Skånska bataljon.

 

461.insatskompani.

 

462.insatskompani.

 

463.bevakningskompani.

 

47.hemvärnsbataljon.
Malmöhus bataljon.

 

471.insatskompani.

 

472.insatskompani. 472.insatskompani.
För jackor och väskor.

 

475.trafikpluton.

 

48.hemvärnsbataljon.
Skånska dragonbataljon.

 

481.insatskompani.

 

482.insatskompani.

 

484.bevakningskompani.

 

485.underrättelsekompani.

 

49.hemvärnsbataljon.
Norra Skånska bataljon.

 

491.insatskompani.

 

492.insatskompani.

 

493.bevakningskompani.

http://www.uniformsdetaljer.com/