Tygmärken Västra militärregionen med hemvärnsbataljoner & utbildningsgrupper.

Äldre märken från hemvärnet och regionknutna frivilligorganisationsmärken hittar du här:
Örebro- & Värmlandsgruppen med Fo51 & Fo52
Örebro
- & Värmlandsgruppen med Fo51 & Fo52
Skaraborgsgruppen med Fo35
Bohusgruppen (Strömstadsgruppen & Västgötadalsgruppen)
Elfsborgsgruppen med Fo32 & Fo34 (Göteborgsgruppen och Marinkommando Väst)
Hallandgruppen med Fo31

Övriga frivilligorganisationsmärken finns under: Frivilligorganisationer


Västra militärregionen, MR V.

 

Utbildningsgrupper

Örebro- & Värmlandsgruppen.

 

Hemvärnsbataljoner

19.hemvärnsbataljon.

 

20.hemvärnsbataljon.

 

38.hemvärnsbataljon.

 

39.hemvärnsbataljon.

 

40.hemvärnsbataljon. 40.hemvärnsbataljon.

 

Märket för Göteborgs södra bataljon saknas tyvärr i min samling!

41.hemvärnsbataljon.

 

414.underättelsekompani.

 

42.hemvärnsbataljon.

 

Märket för Göteborgs skärgårdsbataljon saknas tyvärr i min samling!

43.hemvärnsbataljon.

 

Märket för Älvsborgsbataljonen saknas tyvärr i min samling!

44.hemvärnsbataljon.

 

45.hemvärnsbataljon. 45.hemvärnsbataljon. 45.hemvärnsbataljon.

 

451.insatskompani. 451.insatskompani.

 

452.insatskompani.

http://www.uniformsdetaljer.com/