Tygmärken Norrbotten.

 

        Norrbottens regemente I19 & Norrbottens pansarbataljon P5 med pansarbataljonen ur I19

        Norrbottensgruppen med hemvärnet i Norrbotten och frivilligorg

        Artilleriregementet A9 Boden. (Uppdaterat 2020-07-05)

        Bodens artilleriregemente A8 med artilleribataljonen ur I19. (Uppdaterat 2020-12-30)

        Norrbottens gränsjägare GJ67

        Lapplands jägarregemente I22

        Norrlands ingenjörkår Ing3 med ingenjörbataljonen & ingenjörkompaniet ur I19. (Uppdaterat 2016-06-25)

        Norrlands kavalleriregemente K4 med Arméns jägarbataljon AJB ur I19. (Uppdaterat 2018-10-28)

        Norrlands luftvärnskår Lv7

        Norrlands signalkår S3

Norra flygkommandot FKN och Norrbottens flygflottilj F21 (Uppdaterat 2020-12-30)

Norrbottens Arméflygbataljon AF1 / 1.helikopterskvadron (Uppdaterat 2019-07-29)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/