Hem / Tygmärken / Armén / Signaltrupperna och ledningsförband


Ledningsregementet LedR med Upplands regemente S1/Fo47/Fo48
(Inklusive andra under viss tid ingående enheter så som: Ledningsstridsskolan LedSS, Försvarsmaktens meteorolgi- & oceanograficentrum FM METOCC och Försvarsmaktens telekrigstödenhet TKSE)

Göta signalregemente S2

Norrlands signalkår S3

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationsstödsförband FMTIS med Försvarsmaktens telenät- och markteleförband FMTM samt Redovisningsavdelning Bergslagen RAB


www.uniformsdetaljer.com

info@uniformsdetaljer.com