Tygmärken Skåne.

 

Krigsflygskolan F5 (Uppdaterat 2020-12-30)

Skånska flygflottiljen F10 (Uppdaterat 2019-07-28)

Norra skånska dragonregementet P2 (Uppdaterat 2018-10-28)

Norra skånska regementet P6 (Uppdaterat 2017-02-19)

Södra skånska regementet P7 (Uppdaterat 2020-07-19)

Wendes artilleriregemente A3 (Uppdaterat 2019-03-17)

Skånska luftvärnsregementet Lv4

Skånska trängregementet T4 (Uppdaterat 2020-07-19)

Södra skånska gruppen & Skånska dragongruppen med hemvärnet & frivilligorg. (Uppdaterat 2020-12-30)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/