Tygmärken Skolor och centra. Armén och försvarsmaktsgemensamma.

Arméns kompaniofficersskola (AKS). (Uppdaterat 2012-01-09)

Arméns brigadcentrum (BrigC). (Uppdaterat 2010-02-21)

Artilleriets stridsskola (ArtSS). (Uppdaterat 2020-07-20)

Byggnads- & reparationsberedskapen (BRB). (Uppdaterat 2013-09-08)

Diverse märken Flygvapnet. (Uppdaterat 2020-12-31)

Fallskärmsjägarna (FJS) med fallskärmsjägarkompaniet. (Uppdaterat 2020-07-20)

Flygbasjägarna (FBJS) med flygbasjägarkompaniet. (Uppdaterat 2019-03-17)

Fortifikationsverket (FortV). (Uppdaterat 2012-01-09)

Försvarets fabriksverk (FFV). (Uppdaterat 2010-02-21)

Försvarets krigsspelcentrum (FKSC). (Uppdaterat 2010-02-21)

Försvarets materielverk (FMV) med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). (Uppdaterat 2016-01-01)

Försvarets radioanstalt (FRA). (Uppdaterat 2007-12-14)

Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC). (Uppdaterat 2013-02-23)

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FMHE/SAFDIC). (Uppdaterat 2017-07-02)

Försvarsmaktens internationella centrum (SWEDINT). (Uppdaterat 2020-07-20)

Försvarsmaktens ledarskaps- & idrottscentrum. (Uppdaterat 2018-01-01)

Försvarsmaktens logistik (FMLOG). (Uppdaterat 2020-07-20)

Försvarsmaktens rekryteringscentrum (RekryC). (Uppdaterat 2010-02-21)

Försvarsmaktens tekniska skolor (FMTS). (Uppdaterat 2020-07-20)

Försvarsmaktens telekommunikations- & informationssystemförband (FMTIS). (Uppdaterat 2020-12-31)

Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE). (Uppdaterat 2020-12-31)

Försvarsmaktens vädercentral (FM VädC). (Uppdaterat 2020-12-31)

Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS). (Uppdaterat 2020-07-20)

Försvarsmaktsgemensamma övningar. (Uppdaterat 2020-09-05)

Försvarsmedicincentrum (FöMedC). (Uppdaterat 2017-07-02)

Försvarsmusiken (FöMus). (Uppdaterat 2018-10-28)

Förvaltningshögskolan (FörvHS). (Uppdaterat 2011-08-14)

Internationella utbildningsenheten (IntUtbE). (Uppdaterat 2020-07-20)

Krigsskolan (KS). (Uppdaterat 2011-08-14)

Ledningsstridskolan (LedSS). (Uppdaterat 2020-07-20)

Luftvärnets stridsskola (LvSS). (Uppdaterat 2016-01-01)

Markstridsskolan (MSS). (Uppdaterat 2020-07-20)

Militära servicekontoret (MSK). (Uppdaterat 2010-02-21)

Militärhögskolan (MHS). (Uppdaterat 2012007-20)

Motorskolan (MotorS). (Uppdaterat 2009-04-17)

Nationalitetstecken. (Uppdaterat 2020-07-20)

Pliktverket. (Uppdaterat 2014-03-30)

Rikshemvärnsavdelningen (RiksHv) & Hemvärnets stridsskola (HvSS). (Uppdaterat 2020-12-31)

Särskilda operationsgruppen (SOG). (Uppdaterat 2020-07-20)

Totalförsvarets ammunitions- & minröjningscentrum (SWEDEC). (Uppdaterat 2014-03-30)

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC). (Uppdaterat 2020-07-20)

Underrättelse- och säkerhetscentrum (UndSäkC). (Uppdaterat 2020-07-20)

Uppvisningsgrupper (Utom försvarsmusiken, se ovan). (Uppdaterat 2018-10-28)

Utbildningstecken, generella. (Uppdaterat 2017-02-19)

Väg- & Vattenbyggnadskåren (VVK). (Uppdaterat 2010-02-21)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/