Tygmärken. Staber.


Högkvarteret, HKV.                   Bars från 1995.

 

Högkvarteret, HKV.

 

Högkvarteret, HKV. Bars mellan 200*-2002.

 

Högkvarteret, HKV. Bars 2002. Högkvarteret, HKV. Från 2002.

 

Högkvarterets informationsavdelning.

 

Combat camera. Bars 2008-2010. Överförd till LedR.

 

Försvarsstaben, FST. Bars 198*-1994.

 

Operativa insatsledningen, OPIL. Bars 2001-2005. (Det vänstra märket är från år 2000 blev ej godkänt).

 

Försvarsdepartementet. Försvarsdepartementet.
(Bars på civila jackor).

 

Arméstaben, AST.

 

Armécentrum, ArméC.
Armétaktiska kommandot, ATK.

 

Arméledningen. Från 2019.

 

Arméförvaltaren. Från 2019.

 


Arméstaben, AST. Från 2019.

 

De olika försvarsområdesstaberna finns i förekommande fall under respektive arméförband.

 

 

Flygtaktiska kommandot, FTK.

 

Flygledningen. Från 2019.

 

Flygvapenförvaltaren. Från 2019.

 


Flygstaben, FS. Från 2019.

 

Första flygeskadern, E1. Första flygeskadern, E1. Hjälmdekal.

 

Norra flygkommandot, FKN.

 

Mellersta flygkommandot, FKM. Mellersta flygkommandots vädercentral.

 

Södra flygkommandot, FKS.

 

De olika flygsektorstaberna finns i förekommande fall under respektive flygflottilj.

 

 

Marincentrum, MarinC. Marintaktiska kommandot, MTK.

 

Marinledningen, ML. Från 2019. Marinledningen, ML. Från 2019.

 

Marinförvaltaren. Från 2019. Marinförvaltaren. Från 2019.

 

Marinstaben, MS. Från 2019. Marinstaben, MS. Från 2019.

 

De olika marinkommandonas märken finns i förekommande fall under Marinförband.

 


Rikshemvärnschefen.
Bäres av Rikshemvärnschefen och Rikshemvärnsförvaltaren sedan 2020.
Rikshemvärnsavdelningen.
RiksHv vid HKV PROD.

 


Militärregion nord, MR N. Norra militärregionen, MR N.

 


Militärregion mitt, MR M. Mellersta militärregionen, MR M.

 


Militärregion väst, MR V. Västra militärregionen, MR V.

 


Militärregion syd, MR S. Södra militärregionen, MR S.

 


1.mekaniserade divisionen, 1.mekdiv.

 


 

Gotlands militärkommandostab, MKG. Gotlands militärkommandostab, MKG. Gotlands militärdistriktsstab, MDG.

 

Visbygruppen. (703.stridsgruppen)

 

Övre Norrlands Militärområdesstab, MiloÖN. Bars från början av 80-talet till 1993.

 

Norra Militärområdesstaben, MiloN /militärdistriksstab norr, MDN. Bars från 1993-2005.

 

Norra militärdistriktet, MDN. Bars 2000-2005.

 

Norra militärdistriktet, MDN. (Speciella färger för att passa Västerbottengruppens märken).

 

 

Nedre Norrlands Militärområdesstab, Milo NN. Bars från början av 80-talet till 1993.

 

Bergslagens Militärområdesstab, Milo B. Bars från början av 80-talet till 1991.

 

Östra Militärområdesstaben, Milo Ö. Bars från 80-talet till 1993.

 

Västra Militärområdesstaben, Milo V. Bars från 80-talet till 1993.

 

Mellersta Militärområdesstaben, Milo M. Bars 1991-200*. Mellersta Militärområdesstaben, Milo M. Bars 200*-2005.

 

Södra Militärområdesstaben, Milo S. Bars 198*-1993. Södra Militärområdesstaben, Milo S. Bars 1993-2000.

 

Södra Militärdistriktsstaben, MDS. Bars 2000-2005.

 

Södra Militärdistriktsstaben, MDS. Bars 2000-2005.

 


1.fördelningsstaben. Bars 1990-1993.

 

2.fördelningsstaben. Bars 1993-1994. 2.fördelningsstaben. Bars 1994-1997.

 

3.fördelningsstaben. Bars 1994-1997.

 

4.fördelningsstaben. Bars 1991-1994. 4.fördelningsstaben. Bars 1994-1997. 4.fördelningsstaben. Bars 1998-2000.

 

6.fördelningsstaben. Bars 1994-2000.

 

13.fördelningsstaben.                     Bars 1985-1995. 13.fördelningsstaben.                             Bars 1995-2000.

 

14.fördelningsstaben. Bars 1989-1997.

 

15.fördelningsstaben. Tryckt på galon.

 

De olika försvarsområdesstaberna finns i förekommande fall under respektive arméförband.

http://www.uniformsdetaljer.com/