Tygmärken Uppsala & Västmanland.

 

Ledningsregementet LedR med Upplands regemente S1

Upplandsgruppen med hemvärn & frivilligorg.

Västmanlandsgruppen med hemvärn & frivilligorg.

Luftstridsskolan LSS (Uppdaterat 2020-07-18)

Västmanlands flygflottilj F1 (Uppdaterat 2014-12-30)

Upplands flygflottilj F16/SeM & Flygkommando mitt FKM (Uppdaterat 2018-01-01)

Flygvapnets krigshögskola F20 (Uppdaterat 2018-10-28)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/