Tygmärken Västernorrland

 

Västernorrlandsgruppen med hemvärnet & frivilligorg

Härnösandsgruppen med hemvärnet & frivilligorg

I21 Västernorrlands regemente

T3 Norrlands trängregemente (Uppdaterat 2012-01-09)

Lv5 Sundsvalls luftvärnsregemente

Norrlandskustens marinkommando MKN & Härnösands kustartilleriregemente KA5 (Uppdaterat 2015-12-27)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/