Tygmärken. Västra Götaland. Armén. P4.


Skaraborgs regemente P4.

 

Skaraborgs regemente P4.

 

Skaraborgs regemente P4.

 

Skaraborgs regemente P4.

 

2.brigadstaben.

 

Livkompaniet / 1.kompaniet.

 

2.kompaniet.

 

3.kompaniet.

 

4.kompaniet.

 

5.kompaniet.

 

7.kompaniet.

 

10.kompaniet.

 

Höjentorps kompani. Höjentorps kompani.

 

Skånings kompani. Skånings kompani.

 

Förplägnadsplutonen.

 

Vaktplutonen.

 

10.trosskompaniet.

 

Ledningskompaniet.

 

411.pansarskyttekompani.
Skånings kompani.
411.pansarskyttekompani.
Skånings kompani.

 

422.pansarskyttekompani.
Wilska kompani. (Märke från FS23).
422.pansarskyttekompani.
Wilska kompani.

 

425.trosskompani.
Södra Wadsbo kompani.

 

Pansartrosskompani.

 

151.sjukvårdsförstärkningskompaniet PB9.

 

Grenadjärkompaniet. 1.pansarskyttepluton. 4.pansarskyttepluton.

 

Stridsfordonstransportkompaniet PB9.

 

2.pansarbataljonen PB9. 3.pansarvärnsbataljonen PB9. 4.pansarvärnsbataljonen PB9.

 

Skaraborgsbrigaden PB9.

 

1.pansarbataljonen.

 

2.pansarbataljonen. 3.pansarbataljonen.

 

1.mekaniserade bataljonen. 3.mekaniserade bataljonen.

 

4.pansarvärnsbataljonen. Brigadstaben.

 

9.stabskompaniet. Brigadledningskompaniet.

 

9.pansarluftvärnskompaniet. 9.pansarluftvärnsbataljonen.

 

9.mekaniserade haubitsbataljonen. 9.pansarpionjärbataljonen.

 

9.pansarunderhållsbataljonen. 9.pansarspaningskompaniet.

 

9.pansarhaubitsbataljonen.

 

Stridsvagn 122.

 

Stridsvagn 122 nivå 1. Stridsvagn 122 nivå 2. Stridsvagn 122 nivå 3.

 

Stridstross nivå 1. Stridstross nivå 2. Stridstross nivå 3.

 

Stridsfordonstransport nivå 1. Stridsfordonstransport nivå 2. Stridsfordonstransport nivå 3. Stridsfordonstransport nivå 3. (Feltillverkat märke).

 

1.stridsvagnskompaniet.

 

41.mekaniserade bataljonen.

 

42.mekaniserade bataljonen. (Märket längst till höger är feltillverkat).

 

411.mekaniserade skyttekompaniet.

 

1.tungtransportkompaniet. Stridsfordonstransportkompaniet.

 

112.lätta mekaniserade skyttekompaniet.

 

2.brigadspaningskompaniet.

 

18.stridsgruppen.

 

Stabs- granatkastarkompaniet.

 

Stridsfordon 9040.

 

Pansarbandvagn 9040.

 

Stridsledningspansarbandvagn 90.

 

Pansarbandvagn 401. (MT-LB).

 

Pansarbandvagn 401. (MT-LB).

 

Ledningspansarbandvagn 4021.

 

Pansarbandvagn 302.

 

Kamratföreningen.

http://www.uniformsdetaljer.com/