Tygmärken. Västra Götaland. Armén. TrängR (Tidigare T2).


Göta trängregemente.

 

Göta trängkår.

 

Göta trängregemente.

 

Trängregementet.

 

Trängregementet.

 

1.logistikbataljonen 2.logistikbataljonen

 

1.sjukvårdsförstärkningskompaniet 2.sjukvårdsförstärkningskompaniet

 

1.trafik- & transportledarkompaniet Logistik- och motorskolan

 

1.logistikbataljon.

 

11.eskortpluton.

 

Movconpluton. (Transportledning).

 

Mariebergs kompani.

 

Karstorp kompani.

 

Stridssjukvårdskompaniet.

 

Transportledning.

 

Fördelningsunderhållsbataljon.

 

Etappförband.

 

Chem- och Radiak-Omhändertagande.

 

Sjukvårdare.

 

Logistik.

 

Förplägnadsofficersutbildning.

http://www.uniformsdetaljer.com/