Tygmärken Västra Götaland. Marinen.


Älvsborgs amfibieregemente Amf4.

 

Älvsborgs Kustartilleriregemente KA4.

 

Göteborgsbrigaden. (Den högra är feltillverkad).

 

Göteborgs marinbrigad.

 

Baskompaniet.

 

Spärrkompaniet.

 

Kustartilleriradarskolan.

 

Befälsskolan.

 

Minutläggningsdivisionen.

 

Spärrkompaniet

Stabsplutonen. Artilleriplutonen. Granatkastarplutonen. Minutläggningsplutonen.

Märket saknas tyvärr i min samling!

Luftvärnsplutonen. Markstridsplutonen. Beredskapsplutonen. Radarskolan.

 

Carlstens kompani.

 

Minutläggningsdivisionen.

 

Minpluton.

 

Minutläggningsdivisionen.

 

Ledningskompaniet.

 

Grundläggande soldatutbildningskompaniet.

 

Amfibiekompaniet.

 

Amfibieskyttekompaniet.

 

5.amfibiebataljonen.

 

5.amfibiebataljonen.

 

5.amfibiebataljonen. Väskmärke.

 

6.amfibiekompaniet.

 

6.amfibiekompaniet. Väskmärke.

 

Amfibieförband.

 

Amfibiedykarna.

 

Ledning.

 

18.patrullbåtsdivisionen.

 

Bevakningsbåtsplutonen.

 

Båtförare Stridsbåt 90.                           Inofficiellt utbildningstecken.

 

Insatsstyrkan.

 

Militärpolis.

 

Logistik.

 

Västkustens marinkommando MKV. (Bars på arbetskläder)

 

Västkustens marinkommando MKV.

 

Marinens sjukvårdsskola.

 

Marinkommandounderhållsbataljon Väst.

 

Idrottsföreningen.

http://www.uniformsdetaljer.com/