Tjänstgöringstecken, utbildningstecken, facktecken & yrkestecken mfl.

Armén med försvarsmaktsgemensamma enheter.

Arméflygcentrum m/95. Tjänstgöringstecken. Arméflygförare m/60. Utbildningstecken. Arméflygförare m/60. Lättviktsvariant. Utbildningstecken.

 

(Arméns centrum för ledarskap m/?? med blank hjälm saknas i min samling).

Arméns centrum för ledarskap m/95. Tjänstgöringstecken. Arméns centrum för ledarskap m/95. Tjänstgöringstecken.

 

Arméns tekniska skola m/91. Tjänstgöringstecken. Arméns tekniska centrum m/92. Tjänstgöringstecken.

 

Artillericentrum m/92. Tjänstgöringstecken.

 

 

(Brigadcentrum m/93 saknas i min samling).

 

Brigadcentrum m/93. Tjänstgöringstecken.

 

CBRN-förband m/08. Truppslagstecken.

 

Combat camera m/??. Utbildningstecken.

 

Fallskärmsjägare m/51. Utbildningstecken. Fallskärmsjägare m/52.  Utbildningstecken. Fallskärmsjägare m/60. Utbildningstecken. Fallskärmsjägare m/94. Utbildningstecken.

 

Folkrättslig rådgivare m/94 Yrkestecken.

 

Fortifikationsverket m/92. Tjänstgöringstecken.

 

Flygeldledare m/10
(JTAC, Joint terminal attack controller
eller FAC, Forward Air Controller).
Utbildningstecken.

 

Fältarbetscentrum m/92. Tjänstgöringstecken. Ammunitions- och minröjningscentrum m/98. Tjänstgöringstecken. Ammunitionsröjare m/95. Utbildningstecken.

 

Fältartist m/02. Tjänstgöringstecken.

 

Försvarets materielverk m/92. Tjänstgöringstecken.

 

Försvarsdepartementet m/91. Tjänstgöringstecken.

 

Försvarshögskolan m/98. Tjänstgöringstecken. Godkänt fackprogram vid försvarshögskolan m/00. Utbildningstecken.

 

Försvarsmakten m/91. Tjänstgöringstecken.

 

Försvarsmaktens Halmstadsskolor m/00. Tjänstgöringstecken.

 

 

(Försvarsmaktens tekniska skola m/09 saknas i min samling).

 

Försvarsmaktens tekniska skola m/09. Tjänstgöringstecken.

 

Försvarsmaktens telenät- och markteleförband m/09. Tjänstgöringstecken.

 

Försvarsmaktstecken m/99 silver. Tjänstgöringstecken. Försvarsmaktstecken m/99 guld. Tjänstgöringstecken.

 

Försvarsmaktsingenjör m/01. Stor och liten. Facktecken.

 

Försvarsstaben m/49. Tjänstgöringstecken.

 

Förvaltningshögskolan m/91. Tjänstgöringstecken.

 

Högkvarteret m/02. Tjänstgöringstecken.

 

Internationellt centrum m/93. Tjänstgöringstecken.

 

 

(Inspektionen för strategiska produkter m/07 saknas i min samling).

 

Inspektionen för strategiska produkter m/07. Tjänstgöringstecken.

 

Jurist m/94. Yrkestecken.

 

Krigsspelcentrum m/95. Tjänstgöringstecken.

 

Ledningscentrum m/95. Tjänstgöringstecken.

 

Ledningsregementet m/09. Tjänstgöringsplatstecken.

 

Luftvärnscentrum m/92. Tjänstgöringstecken.

 

Markstridsskolan m/00. Tjänstgöringstecken.

 

Militärområde övre norrland m/67. Tjänstgöringstecken. Militärområde nedre norrland m/67. Tjänstgöringstecken. Militärområde bergslagen  m/67. Tjänstgöringstecken. Militärområde ost m/67. Tjänstgöringstecken. Militärområde väst norrland m/67. Tjänstgöringstecken. Militärområde syd norrland m/67. Tjänstgöringstecken.

 

Militärdistrikt norr m/93. Tjänstgöringstecken. Militärdistrikt mitt m/91. Tjänstgöringstecken. Militärdistrikt syd m/93. Tjänstgöringstecken. Militärdistrikt  Gotland m/93. Tjänstgöringstecken.

 

Militärhögskolan m/83. Tjänstgöringstecken. Militärhögskolan m/90. Tjänstgöringstecken. Militärhögskolan Halmstad m/90. Tjänstgöringstecken.

 

Militärpolis m/54. Numrerad. Tjänstgöringstecken. Militärpolis m/93. Utbildningstecken.

 

Musikcentrum m/93. Tjänstgöringstecken.

 

Operativa insatsledningen m/01. Tjänstgöringstecken.

 

Pansarcentrum m/91. Tjänstgöringstecken.

 

Press- & informations-personal m/99. Utbildningstecken.

 

Rekryteringscentrum m/01. Tjänstgöringstecken.

 

Signalcentrum m/96. Tjänstgöringstecken.

 

Sjuksköterska m/94.
Yrkestecken.

 

Sjukvårdscentrum m/94. Tjänstgöringstecken.

 

Sjukvårdsstyrelsen m/53. Tjänstgöringstecken.

 

Skyddsskolan m/93. Tjänstgöringstecken. Skyddscentrum m/94. Tjänstgöringstecken. Skyddscentrum m/08. Tjänstgöringsplatstecken.

 

Stridsskola nord m/96. Tjänstgöringstecken.

 

Särskilda inhämtningsgruppen m/09. Numrerat.
Utbildningstecken.

 

Särskilda operationsgruppen m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Specialförbandsoperatör m/13.
Numrerat.
Utbildningstecken.
Specialförbandsoperatör m/13.
Numrerat.
Utbildningstecken för stab- & stödfunktioner.

Detta är tyvärr inte mitt märke, bilden är lånad i väntan på ett märke till samlingen.

Specialförbandsoperatör, prov med svart filtmatta.

 

Särskilda skyddsgruppen m/02.         Numrerat.
Utbildningstecken.
 
Särskilda skyddsgruppen m/02. Numrerat.
Utbildningstecken för stab- & stödfunktioner.
Särskilda skyddsgruppen m/02. Utbildningstecken för mässjacka.
(Ej officiellt märke och därmed inte numrerat)
 

 

Särskilt tjänsteställningstecken. Särskilt tjänsteställningstecken. Särskilt tjänsteställningstecken. Särskilt tjänsteställningstecken.

 

Teknisk stabsofficer m/62 stor. Personalkårstecken. Teknisk stabsofficer m/62 liten. Personalkårstecken.

 

Telekrig m/02.       Utbildningstecken.

 

Tolk/förhörsledare m/05. Utbildningstecken.

 

Underhållscentrum m/95. Tjänstgöringstecken. Underhållsregemente norr m/94. Tjänstgöringstecken. Underhållsregemente mitt m/94. Tjänstgöringstecken. Underhållsregemente syd m/94. Tjänstgöringstecken. Försvarsmaktens logistik m/00. Tjänstgöringstecken.

 

Underrättelseskolan m/95. Tjänstgöringstecken. Underrättelse- och säkerhetscentrum  m/99. Tjänstgöringstecken. Underrättelse- och säkerhetspersonal m/99. Utbildningstecken.

 

Vakt- och ordningstjänst m/54.   Numrerad.   Tjänstgöringstecken.

 

Värnpliktsverket m/91. Tjänstgöringstecken. Pliktverket m/94. Tjänstgöringstecken.

 

Överlevnadsutbildning m/99. Utbildningstecken.

 


Marinen.

1.amfibieregementet m/92. Tjänstgöringstecken.         (Samma märke som baskertecken m/92 litet för KA1). 1.amfibieregementet m/92. Tjänstgöringstecken.         (Med pinsfastsättning). 4.amfibieregementet m/92. Tjänstgöringstecken.     (Samma märke som baskertecken m/92 för KA4).

 

1.ubåtsflottiljen m/09. Tjänstgöringstecken.

 

(3.sjöstridsflottiljen m/09 saknas i min samling).

 

 

(4.sjöstridsflottiljen m/09 saknas i min samling).

 

 

3.sjöstridsflottiljen m/09. Tjänstgöringstecken. 4.sjöstridsflottiljen m/09. Tjänstgöringstecken.

 

Amfibiestridsskolan m/01. Tjänstgöringstecken.

 

Dykare m/99. Utbildningstecken.

 

Helikopterspanare/ taktisk officer m/81.
Utbildningstecken.
Helikopterspanare/ taktisk officer m/81 lättviktsvariant. Utbildningstecken.

 

Kustartilleri m/60. Vapenslagstecken.

 

Kustjägare m/60. Utbildningstecken.

(Med "pinsfastsättning" ej samma märke som baskertecken m/60).

 

Krigspolis marinen m/54.     Märkt Krigspolisen marinen och numrerad. Tjänstgöringstecken.

 

Marin ordningsvakt m/55. Tjänstgöringstecken.

 

Marin vakt m/54 guld. Tjänstgöringstecken.        (Äldre tillverkning till vänster.) Marin vakt m/54 silver. Tjänstgöringstecken.        (Äldre tillverkning till vänster.)

 

Marin vakt m/55. Tjänstgöringstecken.

 

Marinbasjägare m/??. Utbildningstecken. Marinbasjägare m/99. Utbildningstecken.

 

Marinen m/63. Tjänstgöringstecken.

 

(Marinflygförare m/60 helgjuten saknas i min samling).
Marinflygförare m/60. (Helgjuten). Utbildningstecken. Marinflygförare m/60. (Lättviktsvariant). Utbildningstecken.

 

Marinkommando norr m/92. Tjänstgöringstecken.(Samma märke som baskertecken m/92 för KA5). Marinkommando ost m/01. Tjänstgöringstecken. Marinkommando väst m/95. Tjänstgöringstecken Marinkommando syd m/01. Tjänstgöringstecken.

 

 

 

(MARINPOLIS m/28 saknas i min samling).

 

 

Marinpolis m/28. Tjänstgöringstecken.

 

Marinstaben m/87. Tjänstgöringstecken.

 

 

 

(ORDNINGSBEFÄL MARINEN m/?? saknas i min samling).

 

 

Ordningsbefäl marinen m/??. Tjänstgöringstecken.

 

Röjdykare m/02.                  Utbildningstecken.

 

Sonarofficer/ Ytbärgare m/76. Utbildningstecken. Sonarofficer/ Ytbärgare m/96. Utbildningstecken.

 

Sjöstridsskolan m/06. Tjänstgöringstecken.

 

Ubåtsmärke m/45. Ej godkänt.
Utbildningstecken.

 

Ubåtsmärke m/56. Ej godkänt.
Utbildningstecken.

 

Ubåtsmärke m/78. Numrerad.
Utbildningstecken.
Ubåtsmärke m/78.
Utbildningstecken.

 

Ubåtsmärke m/78 för officer.
Utbildningstecken.

 

Ubåtsmärke m/99 för värnpliktiga.
Utbildningstecken.

 

Ubåtsmärke m/99 i silver för förtjänster.
Utbildningstecken.

 

Ubåtsmärke m/99 för veteran. Utbildningstecken.

 

Ubåtsmärke m/99 för fartygschef.
Utbildningstecken.

 

Ubåtsmärke m/99 för fartygschef veteran.
Utbildningstecken.

 

Ytstridsmärke m/04 för officer.    Utbildningstecken. Ytstridsmärke m/04 för värnpliktig. Utbildningstecken.

 


Flygvapnet.

Blekinge flygflottilj m/09. Tjänstgöringstecken.

 

Flottiljpolis m/41.         Märkt med flygflottilj och numrerad. Tjänstgöringstecken. Flottiljpolis m/54.          Märkt Flygvapnet och numrerad. Tjänstgöringstecken.

 

Flygmedicincentrum m/96. Tjänstgöringstecken.

 

Flygarmärke m/76.  Utbildningstecken. Flygarmärke m/96. Utbildningstecken.

 

Flygbasjägare m/99. Utbildningstecken.

 

Flygförare m/36.
Numrerad med nr.98.
Utbildningstecken.
Flygförare m/96. (Lättviktsvariant).
Utbildningstecken.

 

 

Flygförare m/36.
Numrerad med nr.800.

 

Flygkommando norr m/94.
Tjänstgöringstecken.
Flygkommando mitt m/94.
Tjänstgöringstecken.
Flygkommando syd m/94.
Tjänstgöringstecken.

 

Flygmekaniker från F21. Provmärke.

 

Flygmeteorolog m/46.             Numrerad med nr.541. Utbildningstecken. Flygmeteorolog m/96. Utbildningstecken. Vädertjänst m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Flygsignalist m/40.                  Numrerad med nr.945. Utbildningstecken.

 

Flygskytt m/40.                        Numrerad med nr.619.                 Utbildningstecken.

 

Flygspanare /Flygnavigatör m/40. Numrerad med nr.1190. Utbildningstecken. Flygnavigatör m/96. Utbildningstecken.

 

Flygspanare m/43.                  Numrerad med nr.376.  Utbildningstecken.

 

Flygstridsledare m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Flygtrafikledare m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Flygunderrättelsetjänst m/10. Tjänstgöringstecken. Flygunderrättelsetjänst m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Flygsäkerhetsförband m/10. Tjänstgöringstecken. Flygsäkerhetsförband m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Flygtaktisk koordinator m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Flygtelekrig m/10.
Tjänstgöringstecken.

 

Flygtekniker m/10.
Tjänstgöringstecken.
Flygtekniker m/10.
Tjänstgöringstecken.

 

Flygvapencentrum m/84. Tjänstgöringstecken.

 

Försörjningstjänst m/10. Tjänstgöringstecken. Försörjningstjänst m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Helikopterflottiljen m/00. Tjänstgöringstecken.

 

Helikopterförare m/00.
Numrerad.
Utbildningstecken.
Helikopterförare m/00. Lättviktsvariant. Utbildningstecken.

 

Luftbevakare m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Luftstridsmärke m/43. Utbildningstecken. Luftstridsmärke m/43. Utbildningstecken.

 

Luftstridsskolan m/09. Tjänstgöringstecken.

 

Markteletekniker m/10.
Tjänstgöringstecken.

 

Norrbottens flygflottilj m/09. Tjänstgöringstecken.

 

Sambandstjänst m/10.
Tjänstgöringstecken.
Sambandstjänst m/10.
Tjänstgöringstecken.

 

Skaraborgs flygflottilj m/09. Tjänstgöringstecken.

 

Skyddstjänst/R3 m/10. Tjänstgöringstecken. Skyddstjänst/R3 m/10. Tjänstgöringstecken.

 

Sjuksköterska. Utbildningstecken.

http://www.uniformsdetaljer.com/